Các cựu chiến binh không chết!Manchester United 70 -year -old Double -Shot Fantasy Connection “Karo” thực sự là một trận đấu tuyệt vời Vidio Sholin Soccer

Các cựu chiến binh không chết!Kết nối giả tưởng đôi 70 tuổi của Manchester United “Kaoruo” thực sự là một trận đấu hoàn hảo [Vidio Sholin Soccer]: Báo cáo thể thao vào ngày 31 tháng 10: Vào ngày 31 tháng 10, Manchester United đã đánh bại Tottenham 3-0, từ Abovethe Wheel League 0-5 Mất khói của Liverpool và bước ra ngoài