ViếtchoTuấn’vỉa’:ThứCocathiếu…lạnh

Coca thì phải uống lạnh. Thứ “Coca bóng đá” mà Tuấn “vỉa” hàng tuần vẫn chiêu đãi, thật tiếc vẫn thiếu một cái gì đó, như những viên đá lạnh, để tuôn trào…