HLV Park Hang-seo: “Tôi không đồng ý tuyển Việt Nam đang có thế hệ vàng”

HLV Park Hang-seo: “Tôi không đồng ý tuyển Việt Nam đang có thế hệ vàng”

“Nhiều người nói bóng đá Việt Nam hiện tại đang sở hữu thế hệ vàng. Tôi không đồng ý với ý kiến này”