Đội trưởng Ocean JSC đón sinh nhật trong hạnh phúc

Năm vừa qua, có thể coi là một năm thành công với Ocean JSC nói chung và đội trưởng Phong Phích nói riêng.