GiảiBóngĐáchàomừngngàyhộiđạiđoànkếtdântộcnăm2019tạiPhúThọ

Giải Bóng Đá chào mừng ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2019 Do công an thị xã Phú Thọ tổ chức được diễn ra vô cùng thành công.