Laporta: ‘Nhiều người không đo đếm được sức mạnh của Barca’

Laporta: ‘Nhiều người không đo đếm được sức mạnh của Barca’

“Tôi đề nghị Bayern kiểm tra tài khoản ngân hàng của họ. Họ đã nhận rất nhiều tiền từ thương vụ Robe