HLV U19 Việt Nam được vinh danh vào “Sảnh Danh vọng” bóng đá Nhật Bản

HLV U19 Việt Nam được vinh danh vào “Sảnh Danh vọng” bóng đá Nhật Bản

“Tôi rất vui được thông báo với ông rằng Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đã quyết định kể từ ngày hôm nay,