LongBiênmởrộng:F+vàobánkết,TL&AEthànhcựuvương

Chiều ngày 7/1/2016, tại sân Đường Sắt, Long Biên, Hà Nội đã diễn ra vòng tứ kết giải Long Biên mở rộng lần 4.