FCDuLịch,HPLvàhànhtrìnhhơn100.000km

Có lẽ tình yêu và đam mê với trái bóng đã khiến khoảng cách về địa lý không còn là vấn đề quá quan trọng. Và Du Lịch cứ tuần nào cũng 300km đi về Lào Cai – Hà Nội chỉ đơn giản là hành trình của đam mê…