CLB Than Quảng Ninh chính thức ngừng hoạt động, cầu thủ bị thanh lý hợp đồng

CLB Than Quảng Ninh chính thức ngừng hoạt động, cầu thủ bị thanh lý hợp đồng

Công ty TNHH 1 thành viên bóng đá Quảng Ninh, đơn vị quản lý CLB Than Quảng Ninh thông báo sẽ tạm dừ