Sắm sửa cờ hoa, CĐV Việt Nam biến sân khách thành “sân nhà”

Sắm sửa cờ hoa, CĐV Việt Nam biến sân khách thành “sân nhà”

CĐV Việt Nam tại Lào đến sớm 3 tiếng, hát “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”Hôm nay (08/11), v